410x410-Donkey

Gift Set Donkey milk (shower gel, body milk)

Gift Set with Donkey milk products.

Includes:
Shower gel 250ml e / 8.45 fl oz
Body milk 200ml e / 6.76 fl oz

250ml e / 8.45 fl oz, 200ml e / 6.76 fl oz

22.80€