mini-SH-HAND-milk-donkey-410x410

Mini Gift Set Donkey milk (shower gel, hand cream, body milk)

Gift Set with Donkey milk products.

Includes:
Shower gel 50ml e / 1.69 fl oz
Body milk 50ml e / 1.69 fl oz
Hand cream 100g

50ml e / 1.69 fl oz, 50ml e / 1.69 fl oz, 100 e / 3.38 fl oz

15.20€